ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ ผลความสำเร็จการซื้อขายคาร์บอนเครดิต จากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ขึ้นทะเบียนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย ตามโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามาตรฐานของประเทศไทย (T-VER)  และแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งทั่วประเทศดำเนินการส่งเสริมการจัดทำถังขยะเปียกครัวเรือน ในระดับครัวเรือน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นการส่งเสริมการคัดแยกขยะครัวเรือน ลดปริมาณขยะที่จะไปถึง ณ สถานที่กำจัด ลดการปนเปื้อนขยะเปียกกับของเหลือใช้อื่นๆ สร้างรายได้เพิ่มจากการคัดแยกขยะ ลดภาระค่าใช้จ่ายโดยการใช้ปุ๋ยหมักที่เกิดจากถังขยะเปียก เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน และช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

จากการดำเนินการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2565 ผลปรากฏว่ามีจังหวัดนำร่องที่ได้รับการรับรองคาร์บอนเครดิตจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก จำนวน 4 จังหวัด ได้แก่ เลย ลำพูน อำนาจเจริญ และสมุทรสงคราม และขายให้กับธนาคารกสิกรไทย จำนวนทั้งหมด 3,140 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ตันละ 260 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 816,400 บาท ซึ่งจะคืนกลับมาสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งเพื่อนำไปทำสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่อไป

เพื่อให้การจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม จังหวัดอุตรดิตถ์ จึงขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลความสำเร็จการซื้อขายคาร์บอนเครดิตจากโครงการถังขยะเปียกฯ ให้ประชาชนได้รับทราบ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นถึงผลลัพธ์ของโครงการ

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *